TIN TỨC BỆNH VIỆN

Hồi sức sơ sinh
[ Cập nhật vào ngày (12/03/2021) ]

Chương trình hồi sức sơ sinh sẽ giúp bạn học tập cách hồi sức trẻ sơ sinh. Sau khi học quyển sách này và thực hành những kỹ năng, bạn sẽ trở thành thành viên thuần thục của một đội hồi sức


Quyết định Số 3705/QĐ-BYT: sxhd-3705_QD-BYT.doc 

Nội dụng bài học 

Bài 1 : HSCCNhi B1.pdf
Bài 2 : HSCCNhi B2.pdf
Bài 3 : HSCCNhi B3.pdf
Bài 4 : HSCCNhi B4.pdf
Bài 5 : HSCCNhi B5.pdf
Bài 6 : HSCCNhi B6.pdf
Bài 7 : HSCCNhi B7.pdf
Bài 8-9 : HSCCNhi B8-9.pdfadmin

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE

Y Đức