HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hội thảo Quốc tế về thúc đẩy Chăm sóc trẻ sơ sinh
[ Cập nhật vào ngày (21/08/2017) ]
Hội thảo Quốc tế về thúc đẩy Chăm sóc trẻ sơ sinh thiết yếu
Hội thảo Quốc tế về thúc đẩy Chăm sóc trẻ sơ sinh thiết yếu

Từ ngày 14 – 17/8/2017, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo quốc tế 2 năm lần thứ 2 về thúc đẩy tiến bộ trong Chăm sóc trẻ sơ sinh thiết yếu (EENC).


Tham dự Hội thảo về phía Việt Nam có: GS. TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế); đại diện Lãnh đạo một số Bệnh viện Sản nhi đầu ngành như Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng… Về phía quốc tế có sự tham dự của Thứ trưởng và cán bộ cấp cao y tế các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Philippine, Quần đảo Solomon, Papua New Guinea; các tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)… 

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (SKBMTE) nói chung, trẻ sơ sinh nói riêng, tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm đáng kể. Việt Nam vinh dự được WHO, UNICEF chọn là quốc gia đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế thúc đẩy tiến bộ EENC. Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030. Hội thảo cũng là dịp để các quốc gia, các Tổ chức quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nguồn lực, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động EENC.

Đến nay, EENC đã được áp dụng tại 16 quốc gia. Trên 30.000 cán bộ y tế đã được tập huấn tại 2.522 cơ sở y tế – đạt gần đến con số 4 triệu trẻ sơ sinh được chăm sóc tốt hơn. Trong hội nghị khu vực này, các thứ trưởng đến từ 8 quốc gia được ưu tiên lựa chọn sẽ cùng nhau khắc phục các rào cản để việc triển khai nhân rộng nhanh chóng công tác chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC), đặc biệt là ở các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong khu vực.


14.7.2017. EENC 1.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo y tế các nước tham gia hội thảo

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (SKBMTE) nói chung, trẻ sơ sinh nói riêng, tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm đáng kể. Việt Nam vinh dự được WHO, UNICEF chọn là quốc gia đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế thúc đẩy tiến bộ EENC. Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030. Hội thảo cũng là dịp để các quốc gia, các Tổ chức quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nguồn lực, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động EENC.

Đến nay, EENC đã được áp dụng tại 16 quốc gia. Trên 30.000 cán bộ y tế đã được tập huấn tại 2.522 cơ sở y tế – đạt gần đến con số 4 triệu trẻ sơ sinh được chăm sóc tốt hơn. Trong hội nghị khu vực này, các thứ trưởng đến từ 8 quốc gia được ưu tiên lựa chọn sẽ cùng nhau khắc phục các rào cản để việc triển khai nhân rộng nhanh chóng công tác chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC), đặc biệt là ở các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong khu vực.

14.7.2017. EENC 2.jpg

 
 

 

 

 

14.7.2017. EENC 1.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo y tế các nước tham gia hội thảo

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (SKBMTE) nói chung, trẻ sơ sinh nói riêng, tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm đáng kể. Việt Nam vinh dự được WHO, UNICEF chọn là quốc gia đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế thúc đẩy tiến bộ EENC. Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030. Hội thảo cũng là dịp để các quốc gia, các Tổ chức quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nguồn lực, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động EENC.

Đến nay, EENC đã được áp dụng tại 16 quốc gia. Trên 30.000 cán bộ y tế đã được tập huấn tại 2.522 cơ sở y tế – đạt gần đến con số 4 triệu trẻ sơ sinh được chăm sóc tốt hơn. Trong hội nghị khu vực này, các thứ trưởng đến từ 8 quốc gia được ưu tiên lựa chọn sẽ cùng nhau khắc phục các rào cản để việc triển khai nhân rộng nhanh chóng công tác chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC), đặc biệt là ở các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong khu vực.

14.7.2017. EENC 2.jpg

 
 

 

 

 

14.7.2017. EENC 1.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo y tế các nước tham gia hội thảo

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (SKBMTE) nói chung, trẻ sơ sinh nói riêng, tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm đáng kể. Việt Nam vinh dự được WHO, UNICEF chọn là quốc gia đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế thúc đẩy tiến bộ EENC. Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030. Hội thảo cũng là dịp để các quốc gia, các Tổ chức quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nguồn lực, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động EENC.

Đến nay, EENC đã được áp dụng tại 16 quốc gia. Trên 30.000 cán bộ y tế đã được tập huấn tại 2.522 cơ sở y tế – đạt gần đến con số 4 triệu trẻ sơ sinh được chăm sóc tốt hơn. Trong hội nghị khu vực này, các thứ trưởng đến từ 8 quốc gia được ưu tiên lựa chọn sẽ cùng nhau khắc phục các rào cản để việc triển khai nhân rộng nhanh chóng công tác chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC), đặc biệt là ở các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong khu vực.

14.7.2017. EENC 2.jpg

 
 

 

 

 
admin

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh

Y Đức

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE