CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN Tiêm vaccinE covid-19

Tiếp nhận thông tin tiêm Vaccine Covid-19
[ Cập nhật vào ngày (21/10/2021) ]


Để tạo sự thuận lợi cho người dân về việc tiếp nhận thông tin tiêm vaccine covid-19 ( Đăng ký, lịch tiêm, cập nhật sổ sức khỏe điện tử,...). Khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS cung cấp số điện thoại tiếp nhận :

TRUNG TÂM Y TẾ TPVL : 02703.823.380

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 : 02703.822.852

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 2 : 02703.831.111

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 3 : 02703.826.638

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 4 : 02703.825.620

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 5 : 02703.830.409

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 8 : 02703.821.575

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 9 : 02703.832.105

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRƯỜNG AN : 02703.815.673

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN NGÃI : 02703.815.385

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN HÒA : 02703.815.320

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN HỘI : 02703.815.230
admin

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE

Y Đức