TIN TỨC XÃ HỘI

Quốc hội được đề xuất có nhiệm vụ giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
SƠ đồ đường đi

Y Đức

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE